Suantraí

Bí séimh, ciúin, téir chun suain,
Éist le giúin bhinn na tiúine an shuantraí. Caill do chúraimí, ná bí buartha faoi,
Raghad go buan i do leith, a rún, ag crónán go caoin an duan seo.

Stuamaigh, stuamaigh, glac go suaimhneach é, Fág do ghruaime i gcúram an duanaire. Ciúnaigh, ciúnaigh, dún do shúile,
Lig d’ualaí uamhnacha díot, a mhuirnín buartha.

A stór, a chroí gheal, ná bí ag caoineadh,
Fanfad i mo shuí leat i rith na hoíche, Lámh le lámh leat, ar ghrá mo ghrá duit,
Fanfad ‘do theannta go deo ‘is choíche, ag crónán go caoin an suantraí.