Néalta Suain

(Translation below)

Éist, éist, a rún, glac é go suaimhneach,
Fuist, a mhuirnín, níl gá duit ‘bheith uaigneach, Táim, táimse leat, ag coinneáil airdeall ort,
‘Sé mo phríomhaidhm, a chroí ghil, tú a ghardáil.

A dhílis, a ghrianán, ná thaga ort brón, sceon nó geoin, Néalta áthais, a dhílis, trí do néalta suain,
Cora crua an tsaoil, ó, ná bí buartha futhu,
Coinnigh suas do cheann, coinnigh suas do chroí.

curfá: Slán-chodladh go deo ort, a stór mo chroí,
Bí dána agus cróga, beadsa anseo leatsa choíche,
Is díon mé, dídean, fothain, fallaí feasta thart, Geallaimse duit go mbeadsa i mo chrann seasta agat.

Is casta an rud an saol, tuigimse, a chroí,
Is iomaí gléas cheoil ann, tuigimse, a chroí,
Ní mór duit uchtach a bheith agat asat féin, a chroí,
Ní mór dom, as mo ghrá, ‘bheith im’ chosantóir duitse choíche.

Lonradh na háille i gnach ribe dod’ chéibhe,
Is scáil na gcaor ar lasadh id leacainse, a chraobhóg, Beidh an saol seo ag imeacht mar a bhí riamh go buan, Sleamhnaigh siar anois go séimh, go sámh chun suain.

**********************************

Sweet dreams

Hush, my darling, be calm, hush, my darling, no need to feel alone,

I’m looking after you, minding you, my only purpose, bright heart, to guard you.

May sadness, hurt nor pain ever come to you, may sleep peacefully with sweet dreams,

Keep your head up, keep your heart up.

Chorus: May you always sleep peacefully. Be bold and brave, I’ll always be here.

              Your roof, your shelter, protection, walls, your strong tree over you, I promise.

Life is complicated, I understand, my love, there are many ways, I understand, my love,

You must have faith in yourself, I must, in my love, always protect you.

May the light of beauty shine in every strand of your hair,

And the brightness of the berry light your cheeks,

Life goes on as it always does, always has,

Slip into peaceful, gentle sleep now.